Weapons
Basic Primary Secondary Melee Throwing

K1

The K-1 has a similar effective range and structure to a general assault rifle, pero ito ay 'di hamak na mas maiksi at compact kaya mas madali itong dalhin.
Damage 23 Weight 2.87kg
RPM 92 Length 833mm
Accuracy 59 Caliber 5.56X45mm
Rise 58 Rate of Fire 750 rpm
Spread 58 Magazine 30
Mobility 84
Range 70
Capacity 30/120
K1
Top

K-2

Ang K-2 ay ang standard service rifle ng Republic of Korea Armed Forces. It combines the advantages derived from the M-16 at AK-47 rifles.
Damage 27 Weight 3.26kg
RPM 92 Length 980mm
Accuracy 52 Caliber 5.56X45mm
Rise 58 Rate of Fire 750 rpm
Spread 58 Magazine 30
Mobility 80
Range 140
Capacity 30/90
K-2
Top

SSG-69

An Austrian-developed bolt-action sniper rifle na may emphasis sa mobility at precision.
Damage 76 Weight 4.6kg
RPM - Length 1140mm
Accuracy 73 Caliber 7.62X51mm
Rise 66 Rate of Fire -
Spread 66 Magazine 5
Mobility 76
Range 180
Capacity 5/30
SSG-69
Top

K-5

Ang lightweight, fast-action handgun na standard issue sa Republic of Korea Armed Forces.
Damage 17 Weight 800kg
RPM 77 Length 190mm
Accuracy 84 Caliber 9x19mm
Rise 66 Rate of Fire -
Spread 66 Magazine 12
Mobility 91
Range 45
Capacity 12/48
K-5
Top

M-7

Combat bayonet na para sa close range combat.
Damage 60 Weight -
RPM - Length -
Accuracy 100 Caliber -
Rise - Rate of Fire -
Spread - Magazine -
Mobility 98
Range 1
Capacity -
M-7
Top

K-400

Thrown anti-personnel explosion device na may effective blast radius na nagdudulot ng high casualty rate.
Damage 90 Weight -
RPM - Length -
Accuracy - Caliber -
Rise - Rate of Fire -
Spread - Magazine -
Mobility 98
Range -
Capacity 1/1
K-400
Top

Smoke

Agad na nagpapakalat ng thick smoke screen para sa tactical applications tulad ng diversion, surprise, at concealment.
Damage - Weight -
RPM - Length -
Accuracy - Caliber -
Rise - Rate of Fire -
Spread - Magazine -
Mobility 98
Range -
Capacity 1/1
Smoke
Top